https://www.glamorousbystyle.comInleiding
Glamorous Tutu Shop neemt jouw het natuurlijk van het allergrootste belang dat jouw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. In ons Privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dit doen. Hiernaast informeren wij je in ons privacy statement over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jou persoonlijke gegevens.  
 
Heb je na het lezen van ons privacy statement nog vragen? Neem dan contact met ons op per e-mail: info@glamorousbystyle.com
 
Glamorous Tutu Shop
Glamorous Tutu Shop is een onderdeel van Glamorous by Style. Glamorous by Style is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Wisselweg 259 (1314 CC) Almere. Ingeschreven bij Kamer van koophandel onder het KVK-nummer 73446785.
 
Welke gegevens er worden verzameld ?
Hieronder wordt een overzicht weergegeven van welke gegevens, het bewaartermijn en voor welk specifiek doeleinde de gegevens worden gebruikt en/of bewaard.
 
Website
Website analytics
Bij het bezoeken van de website van Glamorous Tutu Shop worden de volgende gegevens bewaard: Surfgedrag ,Locatie (vanuit waar u de website bezoekt).
 
Account
Voor het aanmaken van of inloggen op jou persoonlijk account op de website, maken wij gebruik van de volgende gegevens: NAW-gegevens, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User-ID. Doormiddel van het aanmaken van een account hoeft u niet bij elk bestelling de bovenstaande gegevens opnieuw in te voeren.

Verkoop, dienstverlening en financiële administratie
Beheren/afhandelen van bestellingen/ aanmaken van een account
Bij het plaatsen van een bestelling bij Glamorous Tutu Shop bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. : NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, klantnummer. Deze gegevens worden bewaard ter uitvoering van de overeenkomst.
Facturatie
 
Facturatie
Voor het opmaken van de factuur worden de volgende gegevens bewaard: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Bestellingnummer, KVK nummer, BTW- nummer en klantnummer.
 
Afhandelen van klachten
Voor het afhandelen van klachten maken wij gebruik van de volgende bewaard: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, inhoud van de klacht.
 
Marketing
Nieuwsbrief
Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van de volgende gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account.
 
Social media
Voor het plaatsen van berichten op Social media maken wij gebruik van de volgende gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account.
 
Website
Om het winkelen en het bestelproces bij Glamorous Tutu Shop zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker maken. De onderstaande gegevens worden tevens voor commercieel belang gebruikt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van bent bij Glamorous Tutu Shop. Dit betekent dat Glamorous Tutu Shop uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen, commercieel belang en voor marketing doeleinde bewaren wij uw gegevens zo als al nodig per doeleinde.  
 
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Glamorous Tutu shop worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Glamorous Tutu shop houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat Glamorous Tutu Shop uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb je het recht om de gegevens die Glamorous Tutu Shop (laat) verwerk(t)(en) en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Glamorous Tutu Shop per e-mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Glamorous Tutu Shop u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Om je identiteit te controleren vragen wij je om je IP-adres en een kopie van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.
 
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die Glamorous Tutu Shop (laat) verwerk(t)(en) en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Glamorous Tutu Shop per e-mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Glamorous Tutu Shop u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Om je identiteit te controleren vragen wij je om je IP-adres en een kopie van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die Glamorous Tutu Shop (laat) verwerk(t)(en) die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Glamorous Tutu Shop per e-mail. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Glamorous Tutu Shop u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Om je identiteit te controleren vragen wij je om je IP-adres en een kopie van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die Glamorous Tutu Shop (laat) verwerk(t)(en) en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Glamorous Tutu Shop. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Glamorous by Style. Als u bezwaar maakt zal Glamorous Tutu Shop onmiddellijk de gegevensverwerking staken. Glamorous Tutu Shop zal u dan afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Glamorous Tutu Shop.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst door Google analytics. Glamorous Tutu Shop gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Glamorous Tutu Shop heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Glamorous Tutu Shop reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan zullen wij u via onze website op de hoogte brengen.

Heeft u nog vragen of een klachten?
Neemt u dan gerust contact met ons op per e-mail: info@glamorousbystyle.com
 
Glamorous Tutu Shop is een onderdeel van Glamorous by Style|KVK-nummer: 73446785, Wisselweg 259, 1314 CC Almere, Nederland.